A HTTP Alapítvány az elmúlt évek során a magyarországi Cisco Hálózati Akadémia közösség egyik meghatározó szereplőjévé vált. Kapcsolatunk a Cisco Hálózati Akadémiai programmal több, mint egyszerű partnerség. Az Alapítvány egyfajta ernyőszervezetként segíti a program magyarországi működését. Közvetlen kapcsolatot tartunk fenn az akadémiáknak helyet adó oktatási intézményekkel, valamint a non-profit programot létrehozó és működtető Cisco céggel. Kiemelt cél, hogy az államilag elismert OKJ minősítéseken felül minél többen rendelkezzenek a terület valamelyik nemzetközileg elismert iparági minősítésével. A CCNA (Cisco Certified Networking Associate) az egyik legfontosabb minősítés ezek között, hisz a legáltalánosabban elismert és elfogadott végzettség a szakmán belül.

2011-től az Alapítvány a Cisco Hálózati Akadémiai programon belül hármas szerepkörben fejti ki tevékenységét:

  • Akadémiai Támogató Központ (Academy Support Center)
  • Oktatóképző Központ (Instructor Training Center)
  • diákok oktatását végző Cisco Akadémia (Cisco Academy)

Az Alapítvány - mint a legnagyobb hazai Akadémiai partnerhálózattal rendelkező Akadémiai Támogató Központ - iskoláknak nyújtott szolgáltatásai szerteágazóak. Ezek közül is talán a legfontosabb a tananyagok honosításában vállalt szerepe. Alapítványunk az alapszintű informatikai és hálózati ismereteket tárgyaló IT Essentials, valamint a középfokú oktatás számára ajánlott, belépő szintű hálózati munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciákat tartalmazó CCNA R&S; tananyagok lokalizációját végezte, melyeket az iskolák széles körben használnak. Partnerünk a Pannon Egyetem Műszaki Informatika Kar támogatásával szolgáltatásokat biztosítunk a haladó szintű tananyagokat (CCNA Security, CCNP) használó, jellemzően felsőoktatási intézmények számára is.

Az Alapítvány működteti a Cisco Hálózati Akadémia magyarországi közösségi portálját is: www.netacad.hu

A három magyarországi Oktatóképző Központ egyikeként, az Cisco Akadémiai oktatók többségét mi képezzük. A képzést tartó oktatóink mindegyike teljesítette a Cisco által előírt minőségbiztosítási ITQ (Instructor Trainig Qualification) minősítési eljárás követelményeit.

NetAcad 20